Inspekcija dizel sistema

Inspekcija

  1. Ispitivanje uzroka kvara
  2. Defektaža
  3. Procena troškova remonta/zamene
  4. Izveštaj

Primeri uzroka kvarova

Metalni delovi unutar dizne.

Ostaci u ventilu injektora, na mestima kontakta sa gorivom.

Erozija sedišta ventila usled kontaminacije zbog lošeg goriva (abrazivnog)