Garancija

Garancija

Obavezna garancija od šest meseci za remontovanu polovnu diznu važi za zadati period ako za vreme eksploatacije bez obzira na pređenu kilometražu budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • Pre ugradnje sistem ubrizgavanja mora biti očišćen od svih nečistoća a filteri između rezervoara i pumpe obavezno zamenjeni originalnim
  • Ugradnja remontovanih delova mora biti u ovlašćenim servisima
  • U roku eksploatacije mora se koristiti gorivo (euro dizel) prema preporukama proizvođača

Ukoliko se dogodi otkaz remontovanog injektora ili pumpe Tehnomotive će u skladu sa važećom garancijom, a u što kraćem vremenskom periodu izvršiti defektažu, pronaći uzrok i remontovati defektan element.